Modern'danse

Pour la saison 2023/2024

MODERN'DANSE


Modern'danse initiées (7-11 ans) : Lundi 17h30 - 18h30

Modern'danse intermédiaires (12-14 ans) : Mercredi 14h - 15h

Modern'danse confirmées 1 (15-16 ans) : Mercredi 14h - 15h

Modern'danse confirmées 2 (17-20 ans) : Lundi 18h30 - 19h30

Encadrante : Karine Lemoing Modern'danse adultes : Jeudi 19h30 - 20h30

Professeur : Elisa Chicot 


Complexe Eindhoven de Bayeux